Paddington yn dod i’r Ardd!

Sad 20 Gorff 2024 10yb - 3:30yh
Am Ddim - Gyda Mynediad

Paddington yn dod i’r ardd!

Bydd Paddington yn ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf.

Dewch i gwrdd â Paddington lle bydd Paddington yn ymddangos ar adegau drwy gydol y dydd.

Yn seren deledu ryngwladol ers 1975, mae Paddington Bear hefyd yn gymeriad cyhoeddi clasurol. Ers iddo gyrraedd gorsaf Paddington am y tro cyntaf a chwrdd â Mr a Mrs Brown, mae’n anochel bod Paddington wedi dod yn un o eirth clasurol y byd.

Gyda’i frechdanau marmalade a Wellington Boots, mae wedi dod yn rhan o stwffwl diwylliannol Prydeinig. Mae’n gymeriad hen ac yn eicon Seisnig go iawn, mae’n gariadus, swynol, doniol, chwilfrydig ac yn ymddiriedol. Mae ei apêl eang yn canolbwyntio ar fod yn garedig a’r ffaith bod pethau’n troi allan yn iawn yn y diwedd.

Gweithgareddau difyr eraill yma yn yr Ardd Fotaneg:

  • Ewch i Ganolfan Ysglyfaeth Adar Prydain i ddysgu mwy am yr adar prin sy’n byw yno (wedi’u cynnwys wrth dderbyn yr Ardd);         
  • Gwyliwch arddangosfa hedfan ysblennydd am 11.30yb a 2.30yp (£3 y pen) yn cynnwys eryrod a barcutiaid;
  • Archwiliwch y pren hudolus, dwfn, tywyll i ddarganfod ein cerfiadau anhygoel o gymeriadau Gryffalo ar ein Llwybr Gryffalo;
  • Ewch ar antur yn y Tŷ Gwydr Mawr trwy archwilio’r llwybrau troellog i ddarganfod planhigion o bob cwr o’r byd;
  • Darganfyddwch y Tŷ Trofannol ac esgus eich bod yn y jyngl poeth a llaith;
  • Codwch un o’n taflen llwybr natur hynod ddiddorol o’r bwrdd gwybodaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr;
  • Chwarae gyda’r gemau anferth ar Lawnt y Mileniwm;
  • Cael hwyl ym maes chwarae plant sydd hyd yn oed gyda gwifren sip mini!

Cofiwch y gallwch ddefnyddio eich tocyn mynediad i ddod yn ôl gymaint o weithiau ag y dymunwch, am saith diwrnod ar ôl eich ymweliad cychwynnol.