Nosweithiau Agored

Llun 20 Mai 2024 3:19yb - 3:19yb Am ddim gyda mynediad

Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i fwynhau’r safle y tu allan i’r oriau ymweld arferol ac i werthfawrogi’r Ardd a’r Tŷ Gwydr yn gynnar gyda’r nos.

Mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal ar y cyd â’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol, sy’n codi arian at elusennau nyrsio a gofalu, yn ogystal â mentrau garddio ac iechyd. Mae hefyd yn ariannu prentisiaethau garddio, fel yr un yma yn yr Ardd Fotaneg.

Mae’r nosweithiau agored hyn yn cael eu cynnal ar: 20 Mai, 21 Mehefin a 26 Awst, gyda’r Ardd ar agor o 6-8yp.

I archebu lle, cliciwch yma os gwelwch yn dda.