Menywod Ysbrydoledig mewn Garddwriaeth: Natalie Chivers

Iau 30 Mai 2024 2:01yh - 2:01yh Am ddim gyda mynediad

Menywod Ysbrydoledig mewn Garddwriaeth: Natalie Chivers

Ar dri Dydd Gwener ym mis Ionawr, bydd Tyfu’r Dyfodol yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda menywod sydd wedi ysbrydoli mewn garddwriaeth, gan gynnwys agweddau ar eu gyrfaoedd a’u diddordebau garddwriaethol.

Dewch i ddysgu mwy am y gwaith ymchwil gwyddonol a’r datblygiadau garddwriaethol yn yr Ardd Fotaneg, gyda sgyrsiau cyflwyno gan Ymchwilwyr PhD a Garddwraig yr Ardd.  Cewch fwynhau’r gyfres hon AM DDIM a hefyd fanteisio ar fynediad i’r Ardd AM DDIM yn ystod dyddiadau’r wythnos ym mis Ionawr.

‘Treborth Botanic Garden – small garden, big plans’ gan Natalie Chivers

Gardd Fotaneg Treborth yw chwaer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar lan y Fenai ym Mangor.  Fel nifer o erddi botaneg, mae siwrnai Treborth wedi bod yn ddiddorol hyd yn hyn, a bydd Natalie, Curadur yr Ardd, yn rhannu ychydig o hanes yr Ardd, a’r cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.  Yn ogystal â gofalu am fwy na 2,000 o rywogaethau o blanhigion a chynllunio dyfodol ei chasgliadau yn yr Ardd, mae gan Natalie ddiddordeb dwfn mewn dylunio gerddi ac mae wedi gweithio i ddylunwyr Sioe Flodau Frenhinol Chelsea ers 2014.

Sgwrs gyflwyno gan Fyfyrwraig PhD yr Ardd, Abigail Lowe, am ei gwaith ymchwil i ddarganfod pa blanhigion mae peillwyr yn eu defnyddio o fewn yr Ardd ac yng Ngwarchodfa Natur Waun Las gan ddefnyddio metabarcodio DNA paill.

I archebu’ch lle, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Sgyrsiau wedi eu trefnu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.