Hwyl y Pasg yn yr Ardd Fotaneg

Llun 01 - Gwen 05 Ebr 2024 11yb - 3yh Am ddim gyda mynediad

Mae gennym wythnos llawn hwyl gyda gweithgareddau wedi’u hysbrydoli gan natur yn digwydd yn yr Ardd Fotaneg dros y gwyliau Pasg.

O ddydd Llun 1 Ebrill  i ddydd Gwener 5 Ebrill  (11yb – 3yp), bydd gennym gelf a chrefftau Gryffalo wedi’u hysbrydoli gan y gwanwyn i ddiddanu aelodau ifanc o’r teulu. Gwnewch eich masg anifeiliaid eich hun neu ewch i archwilio’r natur y gwanwyn yn yr Ardd Fotaneg!

Bydd yr holl weithgareddau crefft wedi’u lleoli yn yr Hwb – Theatr Botanica (Rhif 17 ar eich map Gardd).

Archwilio rhannau eraill o’r Ardd Fotaneg:

  • Ewch i Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain i ddarganfod mwy am yr adar sy’n byw yno (am ddim i bob ymwelydd) ac mae arddangosfa hedfan ysblennydd bob dydd am 11.30yb a 1.30yp (codir tâl ychwanegol). Gallwch hefyd hedfan yr adar eich hun mewn Profiadau Grŵp dyddiol, lle gallwch hedfan tylluan (2yp) neu farcud coch (2.30yp) am 30 munud. Mae’r sesiynau hyn yn addas ar gyfer pob oedran a gallu ac nid oes angen archebu ymlaen llaw, dim ond troi i fyny ac ymuno â’r hwyl (£10).
  • Archwiliwch y coetir hudol, dwfn, tywyll a darganfyddwch ein cerfiadau anhygoel a grëwyd â llaw o gymeriadau’r Gryffalo;
  • Ewch ar antur yn y Tŷ Gwydr Mawr trwy archwilio’r llwybrau troellog i ddarganfod planhigion o bob cornel o’r byd;
  • Darganfyddwch y Tŷ Trofannol ac esgus eich bod yn y jyngl poeth a llaith;
  • Codwch un o’n taflen llwybr natur hynod ddiddorol o’r bwrdd gwybodaeth yn y Tŷ Gwydr Mawr, neu os ydych chi’n cynllunio eich ymweliad ymlaen llaw, dewch o hyd iddyn nhw yma;
  • Chwarae gyda’r gemau anferth ar Sgwâr y Mileniwm;
  • Ewch i gael hwyl ym maes chwarae plant sydd hyd yn oed â gwifren sip mini!

Cofiwch y gallwch ddefnyddio ein tocyn ‘bwmerang’ saith diwrnod arbennig i ddod yn ôl gymaint o weithiau ag y dymunwch, am saith diwrnod ar ôl eich ymweliad cychwynnol, y talwyd amdano.