Hwyl Hanner Tymor i’r Teulu

Llun 20 Mai 2024 4:59yb - 4:59yb Am ddim gyda mynediad

Byddwn yn gwneud bomiau hadau blodau gwyllt bob dydd a bydd taith gerdded bywyd gwyllt dyddiol am 1pm, yn archwilio’r anifeiliaid a phlanhigion o amgylch yr Ardd Fotaneg.

Gwyliwch am y bwrdd natur lle byddwn yn dyrannu pelenni tylluanod, a gallwch hefyd rhoi cynnig ar greu potel bwydo adar bob dydd a thŷ adar ar ddydd Sadwrn, dydd Iau a dydd Gwener.

Os ydych yn ymweld ar ddydd Iau neu ddydd Gwener, bydd ein harbenigwyr Caru Natur Cymru wrth law i siarad am greu ardal blodau gwyllt gartref, dosbarthu hadau a chanllawiau.

Mae ein holl weithgareddau hanner tymor wedi’u lleoli yn yr Theatr Botanica ‘Hwb Gweithgareddau’ rhwng 11yb a 3yp.

Peidiwch ag anghofio bod yna hefyd arddangosfa hedfan adar ysglyfaethus bob dydd am 1:30yp.

A chofiwch: cadwch eich tocyn a gallwch ddod yn ôl gymaint o weithiau ag y dymunwch saith diwrnod ar ôl eich ymweliad cyntaf y talwyd amdano.