Hwyl Hanner Tymor gyda’r Gryffalo 11yb -3yp

Sad 25 Mai 2024 1:31yh - 1:31yh Am ddim gyda mynediad

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Llwybr Gruffalo wedi agor yn yr Ardd Fotaneg.

Ymunwch â’n harweinydd gweithgareddau o ddydd Sadwrn 27 Mai tan ddydd Mawrth 30 Mai rhwng 11yb a 3yp ar gyfer gweithgareddau crefft wedi’u hysbrydoli gan Gruffalo a gynhelir ar bwys cerfio pren y Gruffalo.

Mae Llwybr y Gruffalo yn dechrau yng Nghoedwig Tylwyth Teg ger Tŷ Melyn, Dilynwch y llwybr i gwrdd a’r gymeriadau’r Gruffalo a dewch o hyd i’r Gruffalo ar ddiwedd y llwybr yn y goedwig dywyll ddofn.

Mae’r gweithgareddau hyn am ddim ond mae mynediad arferol i’r Ardd yn berthnasol.

Llwybr hunan-dywys yw Llwybr y Gruffalo ac mae ar agor bob dydd.