Hud Madarch

Mer 22 Mai 2024 6:49yb - 6:49yb Am ddim gyda mynediad

Beth am ymweld â ni a chael gafael ar un o’n harweinwyr Ffwng newydd am ddim i weld faint y gallwch chi eu gweld o amgylch yr Ardd Fotaneg, yna rhowch gynnig ar wneud madarch allan o glai.

O ddydd Sadwrn, 29 Hydref tan ddydd Su,l 6 Tachwedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â’r Hwb, yn Theatr Botanica a gwneud y gorau o’r tymor madarch.

Dysgwch am ledr madarch, sut mae ffyngau’n cael eu defnyddio bellach gan y diwydiant pecynnu a sut mae’n ein helpu i dorri i lawr plastigion mewn safleoedd tirlenwi – gall un rhywogaeth o ffyngau fwyta plastig fel ei brif fwyd ac nid oes angen aer na golau arno!

A pheidiwch ag anghofio ymweld â Choed y Tylwyth Teg i wneud eich profiad madarch hudolus yn gyflawn.

Dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn yma, ymunwch â ni ar Daith Gerdded Ffwng Hwyl · 1yp i 2yp

Bydd gweithgareddau yn rhedeg o 11yb hyd 3yp bob dydd o’r hanner tymor.