Gwyddoniaeth yn yr Ardd -Microsgopeg ar gyfer pobl ifanc 10-16 oed ar gyfer pobl ifanc 10-16 oed

Maw 23 Gorff 2024 1yh - 2:30yh Archebwch yma

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i helpu  cynnal bioamrywiaeth, ac i wneud hynny trwy ymchwil a chadwraeth.  Rydym yn cyfrannu’n rhynglwadol i’r bar godio o DNA planhigion ac rydym yn ased cenedlaethol o safbwynt ymchwil i blanhigion, ffyngau a pheillwyr.

Dewch i brofi sut beth yw bod yn wyddonydd yn y sesiwn unigryw hon wedi’i hanelu at bobl ifanc 10-16 oed. 

Archwiliwch fyd microsgopig y pyllau, ffawna a chreaduriaid tanddaearol. Defnyddiwch ein microsgopau digidol, stereo a mono a gweld beth allwch chi ddod o hyd iddo. Dysgwch sut i gymryd samplau a gwneud sleidiau gyda staeniau.

Edrychwch i weld a allwch chi nodi’r hyn rydych chi’n ei ddarganfod! Mae hwn yn ddosbarth ymarferol gyda’r theori i’w chefnogi a bydd yn eich galluogi i ddeall sut mae genynnau yn lasbrint ar gyfer pob organeb fyw.

Mae’r dosbarth hwn wedi’i anelu at bobl ifanc 10 – 16 oed, rhaid i bob person ifanc fod ag oedolyn sy’n cyd-fynd ag ef.

Mae’r sesiwn hon yn y Labordy Dwr ac mae’r labordy yn gwbl hygyrch.

Mae lleoedd yn gyfyngedig.

Archebwch yma

Cost £15 y plentyn – Mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad i’r Ardd ac mae’r oedolyn sy’n cyd-fynd am ddim.

Dangoswch gadarnhad eich archeb wrth gyrraedd mynedfa’r ymwelwyr. Mae’r sesiwn hon yn dechrau am 10.30yp, gyfarfod yn nerbynfa’r Ganolfan Wyddoniaeth (Rhif 24 ar y map).


Mae’r Ardd yn adnodd cyffrous i ymchwilwyr oherwydd y 9,000 o ddosbarthiadau o blanhigion, sy’n cynnwys casgliad o’r planhigion yng Nghymru sydd dan fygythiad, ac amrywiaeth hynod werthfawr o gynefinoedd glaswelltir o fewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

Mae ein Canolfan Wyddoniaeth yn cynnwys labordy moleciwlaidd, sy’n ymrwymedig i bennu codau bar DNA ac ymchwil geneteg cadwraeth, Banc Hadau Cenedlaethol, yn ogystal â’n llyfrgell, ein harchifau a’n llysieufa.

Upcoming Dates

 1. Maw 23 Gorff 2024
  1yh - 2:30yh
 2. Maw 30 Gorff 2024
  1yh - 2:30yh
 3. Maw 06 Awst 2024
  1yh - 2:30yh
 4. Maw 20 Awst 2024
  1yh - 2:30yh