Gweminar: Mae Rhywbeth Bach yn Poeni Pawb (Digwyddiad Iaith Cymraeg)

Llun 20 Mai 2024 3:02yb - 3:02yb Am ddim gyda mynediad

Gweminar ‘Mae Rhywbeth Bach yn Poeni Pawb’

Wrth feddwl am y gwahanol anhwylderau sy’n poeni dyn, mae rhai ohonynt wedi bod hefo ni ers canrifoedd, rhai wedi diflannu bron yn gyfangwbl ac eraill yn rhai mwy diweddar.

Rhai o’r anhwylderau yma fydd dan sylw’r naturiaethwraig a ddarlledwraig Bethan Wyn Jones: rhai fel anwyd a pheswch, defaid ar y croen, crydcymalau, diffyg traul, erthyliad, iselder a chwain.

Ymunwch i ddarganfod pa blanhigion a ddefnyddiwyd i drin yr anhwylderau hyn, yn y sesiwn yma ar y cyd rhwng Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Nodwch os gwelwch yn dda taw digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg yw hon a darperir cyfieithu ar y pryd os fydd angen.