Gweminar Llên Natur ac Enwau Planhigion Cymru

Mer 22 Mai 2024 5:44yb - 5:44yb Am ddim gyda mynediad

Gweminar Llên Natur ac Enwau Planhigion Cymru

Yn yr ail o ddau ddigwyddiad ar y cyd rhwng y Llyfrgell Genedlaethol a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol, ymunwch â Bethan Wyn Jones am sgwrs ddifyr ar lên gwerin ac enwau planhigion Cymraeg a’r hanes y tu ôl iddynt.  O glychau’r gog i lysiau’r wennol, caiff rhestr o blanhigion brodorol eu trafod, gan gynnwys rhywogaethau cyffredin ac un neu ddau anghyffredin.

Yn cynnwys cyflwyniad byr ar Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gan Steffan John.

I archebu eich lle am ddim, ewch yma os gwelwch yn dda.  Nodwch os gwelwch yn dda: Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg yw hwn, darperir cyfieithu ar y pryd.