Gweithgareddau i fynd yn WYLLT yn Hwb Bywyd Gwyllt Tadorna

Mer 22 Mai 2024 6:40yb - 6:40yb Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â Theithiau Tadorna yn eu Hwb Bywyd Gwyllt bob dydd Sul ac yn ystod gwyliau’r ysgol gyda theithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae’r Hwb Bywyd Gwyllt ar agor rhwng 10.30yb a 4.30yp. Galwch heibio i ddysgu am fywyd gwyllt a chadwraeth yn yr Ardd Fotaneg.

Hefyd, bydd gweithgareddau yn digwydd ar yr amser canlynol:

11:00yb-12:00yp – Agor trap gwyfynod

1:40yp – 2.00yp – Dro drwy’r dolydd

2:30yp – 3:30yp – Gweithgareddau crefft

Mae’r holl weithgareddau’n dechrau yn Hwb Natur Tadorna sydd yn yr ardal y tu ôl i Gaffi Botanica yn Bloc y Stablau.