Gweithgareddau i fynd yn WYLLT yn Hwb Bywyd Gwyllt Tadorna

Mer 22 Mai 2024 5:57yb - 5:57yb Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â Theithiau Tadorna yn eu Hwb Bywyd Gwyllt bob penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol gyda theithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae’r Hwb Bywyd Gwyllt ar agor rhwng 10:30yb a 5:00yp. Galwch heibio i ddysgu am fywyd gwyllt a chadwraeth yn yr Ardd Fotaneg.

Hefyd, bydd y gweithgareddau canlynol dros y penwythnos:

11:00yb-12:00yp – Helfa Bwystfilod Bach

1:30yp – 2:30yp – Trochi’r Afon

3:30yp – 4:30yp – Gweithgareddau Crefft yn y Hwb 

Mae’r holl weithgareddau’n dechrau yn Hwb Natur Tadorna sydd yn yr ardal y tu ôl i Gaffi Botanica yn Bloc y Stablau.