Gweithgareddau Hanner Tymor yn yr Ardd

Sad 25 Mai 2024 12:00yh - 12:00yh Am ddim gyda mynediad

Gallwch gymryd rhan a Saffari Peillwyr, trochi afon, helfa bwystfilod bach a chwrdd â’n gwenynwr.

Dywedodd David Hardy, trefnydd digwyddiad: “Mae ein rhaglen Gweithgareddau i Bawb bob amser yn un hwyliog – i bobl o bob oed. Ac maent yn helpu ymwelwyr, yn hen ac ifanc, i ddysgu ychydig mwy am y byd o’u cwmpas a darganfod pleserau newydd wrth iddynt ddod i werthfawrogi natur a bywyd gwyllt”.

Dywedodd David hefyd: “Bydd llawer o’r ffocws ar bryfed peillio – ac yn arbennig ar fanteision annog cacwn a gwenyn unig i’n gerddi. Mae’n bwysig iawn ein bod ni i gyd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwerth y planhigion a’r peillwyr, y perthnasoedd arbennig sydd ganddynt, sut y maent yn byw, a’r modd y gallwn eu helpu i ffynnu. Mae’n antur mor wych”.

Bydd pob gweithgaredd yn cael ei lleoli yn Yr Hwb (Rhif 17 ar eich map o’r Ardd) a bydd llawer yn cael eu cynnal yr Awyr Agored Fawr, felly gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd!

Bydd yna weithgareddau arbennig bob dydd o’r gwyliau; gweler yr amserlen lawn isod.

Bydd Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn agored bob dydd o’r gwyliau hefyd, a bydd yna arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11.30am, 1.30pm a 3pm. Ac ar ddydd Mercher y 1af, byddant yn dathlu eu penblwydd yn 4 oed! Ymunwch â nhw rhwng 10yb a 5yp ar gyfer gweithgareddau ychwanegol a dymuno penblwydd hapus iddynt!

A chofiwch: gallwch ddefnyddio ein tocyn ‘bwmerang’ saith niwrnod arbennig i ddod yn ôl cynifer o weithiau ag y dymunwch, a hynny am saith niwrnod ar ôl eich ymweliad cychwynnol, y byddwch yn talu amdano.