Gweithgareddau Hanner Tymor yn yr Ardd

Sul 19 Mai 2024 10:12yh - 10:12yh Am ddim gyda mynediad

Mae gennym wythnos lawn o weithgareddau natur wedi’u hysbrydoli yn mynd ymlaen yn yr Ardd Fotaneg yr hanner tymor hwn.

O ddydd Sadwrn 18 Chwefror i ddydd Sul 26 Chwefror (11yb – 3yb), byddwn yn cael teithiau, gemau a chelf a chrefft i ddiddanu holl aelodau’r teulu.

Bydd pob gweithgaredd yn cael ei leoli yn Yr Hwb – Theatr Botanica (Rhif 17 ar eich map Gardd).

Bob dydd bydd:

11yb – 12 hanner dydd – Cwrdd yn yr Hwb ar gyfer gweithgareddau llwybr a fydd yn yr awyr agored, felly gwisgwch am y tywydd

12 hanner dydd – 3yp – Gemau, celf a chrefft yn yr Hwb

Fel trît arbennig ar ddydd Mercher 22ain a dydd Iau 23 Chwefror, bydd cyfle i gwrdd â chwilod duon a miltroediaid yr Ardd Fotaneg ac i ddarganfod mwy am y creaduriaid hynod ddiddorol hyn.

NEWYDD i’r Ardd Fotaneg mae gennym hefyd Deithiau Tadorna, dewch o hyd iddynt yn eu Hwb Bywyd Gwyllt bob penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol gyda theithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae’r Hwb Bywyd Gwyllt ar agor rhwng 10yb a 3.30yp. Galwch heibio i ddysgu am fywyd gwyllt a chadwraeth yn yr Ardd Fotaneg.

Hefyd, bydd gweithgareddau yn digwydd ar yr amser canlynol:

11:00yb-12:00 hanner dydd – Helfa Bwystfilod Bach

1:00yp – 2:00yp – Taith Bywyd Gwyllt

2:30yp – 3:30yp – Gweithgareddau crefft

Mae’r holl weithgareddau’n dechrau yn Hwb Natur Tadorna sydd yn yr ardal y tu ôl i Gaffi Botanica yn Bloc y Stablau.

Bydd Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn agored bob dydd o’r gwyliau hefyd, a bydd yna arddangosfeydd hedfan dyddiol am 11.30yb a 1.30yp.

A chofiwch: gallwch ddefnyddio ein tocyn ‘bwmerang’ saith niwrnod arbennig i ddod yn ôl cynifer o weithiau ag y dymunwch, a hynny am saith niwrnod ar ôl eich ymweliad cychwynnol, y byddwch yn talu amdano.