Gweithgareddau Hanner Tymor – Hwb Bywyd Gwyllt Tadorna

Llun 20 Mai 2024 4:35yb - 4:35yb Am ddim gyda mynediad

Ymunwch â Theithiau Tadorna yn eu Hwb Bywyd Gwyllt bob penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol gyda theithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae’r Hwb Bywyd Gwyllt ar agor rhwng 10.30yb a 5.00yp. Galwch heibio i ddysgu am fywyd gwyllt a chadwraeth yn yr Ardd Fotaneg.

Hefyd, bydd gweithgareddau yn digwydd ar yr amser canlynol:

1yp – 2yp – Taith Peillwyr

2yp – 3ypTrochi yn yr Afon

3:30yp -4.30ypGweithgareddau crefft 

Mae’r holl weithgareddau’n dechrau yn Hwb Natur Tadorna sydd yn yr ardal y tu ôl i Gaffi Botanica yn Bloc y Stablau.