Gweithdy Ffotograffiaeth Pryfed

Sul 19 Mai 2024 10:25yh - 10:25yh Am ddim gyda mynediad

Dysgwch sut i dynnu lluniau o bryfed yn eu cynefinoedd naturiol trwy’r Ardd Fotaneg pan fydd arbenigwyr o Tadorna Tours yn canolbwyntio ar wenyn, gloÿnnod byw, a chreaduriaid eraill sy’n byw ymhlith y dail.

Mae’r gweithdy hwn yn agored i bawb sy’n dymuno tynnu lluniau gan gynnwys y rhai sy’n defnyddio ffonau symudol, camerâu digidol, camerâu mawr a hefyd camerâu cryno.

Dewch i gwrdd â’r arbenigwyr bywyd gwyllt o Tadorna Tours wrth y fynedfa’r Stablau wrth ymyl y ddraig.

Cyfyngedig i bum lle £15 yr un. Mae mynediad arferol i’r Ardd yn berthnasol.

I archebu eich lle, ewch i https://tadornatours.co.uk/event-booking/