Ffair Sul y Mamau

Llun 20 Mai 2024 3:06yb - 3:06yb Am ddim gyda mynediad

Y Sul y Mamau yma fydd yna Ffair Fwyd a Chrefft yn y Tŷ Gwydr Mawr, gyda cherddoriaeth gan Fand Tref Llandeilo ac i’r 100 mam gyntaf mae bag o anrhegion gan rhai o ein stondinwyr hyfryd.

Beth am drin mam i chinio yn ein Caffi Botanica? Bwydlen ar gael yma.


Peidiwch ag anghofio, mae arddangosfa hedfan am 1:30yp, gan ddangos amrywiaeth o adar yn y canol ar eu gorau – £3 y sioe, gellir prynu Tocynnau Sioe pan gyrhaeddwch y Ganolfan Adar Ysglyfaethus. Gellir prynu tocynnau am fynediad i’r ganolfan ar y diwrnod, neu ar-lein am £1 ynghyd â mynediad arferol i’r Ardd.

Fel trît ychwanegol beth am archebu Profiad Hedfan Grŵp – fel y gall mam hedfan tylluan neu farcud coch! Maent ar gael ar y diwrnod, nid oes angen archebu ymlaen llaw, fodd bynnag, mae niferoedd yn gyfyngedig felly rydym yn awgrymu ymweld ar ganolfan i gadw eich lle cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd yr Ardd.