Ffair Nadolig – Rheolau Pàs COVID yn Berthnasol

Iau 30 Mai 2024 2:46yh - 2:46yh Am ddim gyda mynediad

Mae Ffair Nadolig yr Ardd Fotaneg yn ôl mis Rhagfyr yma. Dros un penwythnos, 11eg a 12fed, mae hwn yn gyfle arbennig i chi brynu anrheg munud olaf i rywun agos.

Gydag amrywiaeth o stondinau crefft, rhodd, bwyd a diod, o siocled, caws, canhwyllau, seidr, siytni, dillad a chlociau – a digon o addurniadau Nadolig, mae rhywbeth i bawb yn y tŷ gwydr un-bwa mwyaf yn y byd.

Bydd adloniant cerddorol hefyd trwy’r penwythnos gyda rhai alawon Nadoligaidd. Gweler isod am y perfformwyr.

Peidiwch ag anghofio, mae cyfle i gwrdd â Siôn Corn a’i ffrind pluog, y Tylluanod, yn nigwyddiad Nadolig Hudolus Teulu gan  y Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain. Hwyl Nadolig i’r teulu cyfan. Am fwy o wybodaeth, ac i archebu cliciwch yma.

Er mwyn eich cadw i fynd, bydd gan ein caffi yn y Tŷ Gwydr roliau twrci a phorc blasus, ynghyd â Gwin Poeth. Hefyd, amrywiaeth o panini, tatws siaced, brechdanau, coffi a the. 

Felly, cerddoriaeth, crefftau ac anrhegion – i gyd yng nghefndir syfrdanol Tŷ Gwydr Mawr eiconig yr Arglwydd Foster, yn yr Ardd Fotaneg.

Mae Ffair Fwyd a Chreft y Nadolig yr Ardd yn digwydd rhwng 10yb a 4yp ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 21 a Dydd Sul, Rhagfyr 22. Mae mynediad i’r Ffair yn gynwysedig yn y tâl mynediad i’r Ardd, ac mae digonedd o le i barcio am ddim.

Covid-19 – Bydd rheolau pàs covid yn berthnasol. Yn amodol ar newid. Am fwy o fanylion am y pàs Covid cliciwch yma.

Fydd angen pàs covid ar gyfer y rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r Tŷ Gwydr dros benwythnos yr 11eg a’r 12fed o Ragfyr, 2021.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill yn yr Ardd, galwch 01558 667149, ewch i garddfotaneg.cymru neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk.


Stondinau

Cerddoriaeth