Ewch yn wyllt yn yr Ardd yr haf yma

Mer 22 Mai 2024 6:59yb - 6:59yb Am ddim gyda mynediad

Mae tanau gwersyll, adeiladu cuddfannau, trochi yn yr afon a saffari bywyd gwyllt yn rhai o’r gweithgareddau a fydd yn sicrhau y bydd hwyl drwy’r haf yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Gyda digwyddiadau arbennig ar bob diwrnod o wyliau’r ysgol a 568 erw i chwarae gyda, bydd yr haf hwn yn wyllt.

Dywedodd David Hardy, cydlynydd digwyddiadau’r Ardd Fotaneg: “Mae ein gweithgareddau’n addas ar gyfer pob grŵp oedran felly mae yna rywbeth i bawb, boed hynny’n anturiaethau yn y dolydd, helfa bwystfilod bach, chwilota yn y pwll, chwilio am beilliau, hau a thyfu, celf a chrefftau, hwyl a gemau.

“Mae’n amser gwych i ddarganfod yr Ardd Fotaneg, dod yn agos at natur, mwynhau diwrnod allan a gwneud atgofion arbennig iawn.”

Mae gweithgareddau yn digwydd pob dydd rhwng 11yb a 4yp. Nid oes angen archebu lle a maer holl weithgaredd am ddim gyda mynediad.

Mae Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain ar agor bob dydd hefyd, gydag arddangosfeydd hedfan anhygoel am 11.30yb, 1.30yp a 3yp pob dydd.

Gweler ein hamserlen isod (cliciwch i lawrlwytho) –