Dydd Mercher Mwdlyd – 11yb

Mer 19 Meh 2024 11yb - 12yh Am ddim gyda mynediad

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

Dewch draw am awr llawn hwyl o weithgareddau, crefftio, canu a llawer o hwyl.

Ar ôl cyrraedd, gofynnwch yn Y Porthdy am leoliad y sesiwn hon.

Mae lleoedd yn gyfyngedig i 12 o blant y sesiwn (dim mwy na 2 o blant i bob oedolyn – 1 tocyn = 1 plentyn).

Mae archebu lle yn hanfodol ar gyfer y sesiwn hon:

O hyn ymlaen, fydd Dydd Mercher Mwdlyd gyda ffi o £1* ar gyfer pob plentyn ac mae mynediad arferol i’r Ardd Fotaneg yn berthnasol.

*Nodwch na ellir ad-dalu’r ffi o £1.

Noder bod gennym system archebu newydd. Ar ôl archebu lle, os na allwch fynychu’r sesiwn am unrhyw reswm, a allwch anfon e-bost i angharad.phillips@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667177 i ganslo eich lle gan fod galw mawr am y sesiwn hon.

Rydym yn rhyddhau archebion ar gyfer y digwyddiad hwn yn wythnosol.

 

Upcoming Dates

  1. Mer 19 Meh 2024
    11yb - 12yh
  2. Mer 26 Meh 2024
    11yb - 12yh