Diwrnod yr Aelodau yn yr Ardd Fotaneg

Gwen 24 Mai 2024 10yb - 5yh Digwyddiad am ddim i aelodau

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod yr Aelodau am ddiwrnod gwych o sgyrsiau, teithiau a theithiau cerdded.

Lawrlwythwch y map a’r rhaglen Diwrnod Aelodau yma.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys sgyrsiau a theithiau gan staff yr Ardd er mwyn i aelodau gael gwybod popeth am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

10yb – 3yp · Dewch i gwrdd â ‘Huw Fferm’ – Bydd Rheolwr Fferm yr Ardd Fotaneg, Huw Jones yn arddangos tarw Du Cymreig yr Ardd Fotaneg sy’n pori ein Gwarchodfa Natur Genedlaethol a dolydd organig ein fferm. Darganfyddwch fwy am ffermio gyda chadwraeth a bioamrywiaeth.  Fe welwch Huw yn y Cylch Penderfyniad sydd hanner ffordd i fyny’r Rhodfa.

10.15yb – 11yb · Cwrdd â’r Gyfarwyddwraig, Dr Lucy Sutherland gyda sesiwn holi ac ateb. Dilynir hyn gan de/coffi a chacennau cri.  I’w gynnal yn Theatr Botanica.

11yb- 11.45yb · Dan y Tŷ Gwydr Mawr – Taith danddaearol gydag aelod o’n tîm cyfleusterau. Cwrdd wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr.

11yb – 12yp – Taith o amgylch y Ganolfan Wyddoniaeth i gynnwys Banc Hadau Cenedlaethol Cymru a phrosiect Llysieufa newydd – Cyfle i weld ble mae ein hymchwil yn dechrau ac i drafod prosiectau cyfredol.  Cwrdd wrth fynedfa’r Ganolfan Wyddoniaeth.

11.30yb – 12.30yp · Taith Arddangos Pwytho Botanegol – Taith dywys fer o’r arddangosfa ‘Hau Hadau Lles‘. Cwrdd yn Neuadd yr Apothecari.

11.30yb – 12.30yp · Yn yr Ardd Wenyn gyda Martin Davies – Sesiwn 30 munud wedi’i archebu ymlaen llaw ar gyfer tua 4 aelod y sesiwn.  Archebwch eich lle pan rydych yn cyrraedd yr Ardd yn fynedfa’r ymwelwyr. Mae croeso i aelodau wylio!  Cwrdd yn yr Ardd Wenyn.

11.30yb – 12.00yp ·  Dyfodol yr Ardd Glogfeini – Darganfyddwch fwy am y cynlluniau plannu newydd.  Cwrdd ar bwys y pwll ar ben y Rhodfa.

12.30yp – 1yp ·  Planhigion y Tŷ Gwydr Mawr – Archwiliwch blanhigion y Tŷ Gwydr Mawr yn y daith hynod ddiddorol hon. Cwrdd wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr.

1.30yp- 2.15yp · Dan y Tŷ Gwydr Mawr – Taith danddaearol gydag aelod o’n tîm cyfleusterau. Cwrdd wrth fynedfa orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr.

2yp – 3yp · Taith Arddangos Pwytho Botanegol – Taith dywys fer o’r arddangosfa ‘Hau Hadau Lles‘. Cwrdd yn Neuadd yr Apothecari.

2.30yp – 3yp · Y Fferyllfa  – Flwyddyn ar ôl gosod cyfle i weld beth sydd wedi esblygu.  Cwrdd wrth fynedfa’r ymwelwyr.

2.30yp – 3.15yp · Yn yr Ardd Wenyn gyda Martin Davies – Sesiwn 30 munud wedi’i archebu ymlaen llaw ar gyfer tua 4 aelod y sesiwn.  Archebwch eich lle pan rydych yn cyrraedd yr Ardd yn fynedfa’r ymwelwyr. Mae croeso i aelodau wylio!  Cwrdd yn yr Ardd Wenyn.

10yb- 5yp · Archwiliwch y Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain Aderyn – Cynhwysir mynediad gydag aelodaeth o’r Ardd Fotaneg gydag arddangosfeydd hedfan am 11.30yb a 2.30yp (tâl ychwanegol bach).

Nid oes angen archebu ymlaen llaw unrhyw un o’r teithiau ac eithrio’r sesiynau cadw gwenyn gyda Martin Davies. Bydd map ac amserlen yn cael eu dosbarthu wrth gyrraedd.

Mae pobl nad ydynt yn aelodau hefyd yn gallu mynychu unrhyw un o’r teithiau uchod.