Disgo Tawel

Gwen 09 Awst 2024 6:30yh - 9:30yh Archebwch

Ymunwch â ni ddydd Gwener 9 Awst ar gyfer Disgo Tawel cyntaf erioed Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Gwisgwch eich clustffonau a dawnsiwch y noson i ffwrdd ymhlith botaneg Môr y Canoldir y Tŷ Gwydr Mawr.

Mae’r ffonau pen diwifr yn caniatáu ichi symud o gwmpas yn rhydd fel y gallwch brofi a darganfod botaneg o California, Awstralia, Ynysoedd Dedwydd, Chile, De Affrica a Môr y Canoldir wrth i chi deithio o amgylch y Tŷ Gwydr Mawr eiconig yn dawnsio i’ch hoff alawon. Mae’r clustffonau wedi’u rhaglennu gyda thair sianel sy’n eich galluogi i ddewis y gerddoriaeth sy’n addas i chi.

Mae tocynnau yn £10 i Oedolion a £6 i Blant.

Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae gostyngiad o 10% ar gael i Aelodau. Atgoffir aelodau i ddod â’u cardiau aelodaeth i ddilysu tocynnau am bris gostyngol.

Bydd y Caffi Med (sydd wedi’i leoli o fewn y Tŷ Gwydr Mawr) ar agor yn ystod y digwyddiad hwn yn gweini byrbrydau ysgafn a diodydd am gyfnod.

Polisi Ad-daliad – Dim Ad-daliadau.

Os bydd gwres eithafol bydd y Disgo Tawel yn cael ei symud i’r Gardd Ddeu-fur un mor hudolus.

Gatiau’n agor am 6pm.