Digwyddiad Diwedd Tymor Clwb Hen Gerbydau Dyffryn Tywi

Sad 25 Mai 2024 1:07yh - 1:07yh Am ddim gyda mynediad

Diwedd Tymor Clwb Hen Gerbydau Dyffryn Tywi

Dyma ddigwyddiad diwedd tymor blynyddol Clwb Hen Gerbydau Dyffryn Tywi, a bydd aelodau’r Clwb yn dangos eu hen geir a cherbydau ar Sgwâr y Mileniwm.

Dyma gyfle gwych i weld cerbydau arbennig iawn yn yr Ardd Fotaneg o 11.30yb.  Bydd hefyd arddangosfa o fodelau yn Theatr Botanica.

Ffurfiwyd ym 1994, mae’r Clwb yn un sefydledig a llwyddiannus o selogion sydd i gyd ag un peth mewn cyffredin: angerdd i warchod hen bethau!