Cyngerdd Canol Haf

Sad 15 Meh 2024 7:30yh - 9:30yh Archebwch

Cynhelir y Cyngerdd Canol Haf yn amgylchoedd syfrdanol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a bydd y gerddorfa symffoni 60-darn, Symphonica Tywi yn taro deuddeg am 7.30pm ac yn chwarae tan y cyfnos.

Bydd pedwar canwr ifanc, ar ddechrau eu gyrfaoedd perfformio, yn cael cwmni cantorion Cymreig sefydledig mewn rhaglen sy’n amlygu rhai o’r goreuon o fyd opera a theatr gerdd. Bydd cerddorfa symffoni enwog Gorllewin Cymru yn cyfeilio iddynt i gyd, yn ei hail gyngerdd blynyddol ar hugain gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Un uchafbwynt yw perfformiad o’r Danse Macabre atgofus gan Saint-Saens a pherfformiwyd gan Sage Taylor, feiolinydd ifanc â seren ifanc o rengoedd y gerddorfa.

Bydd y noson yn cynnwys perlau lleisiol gan Phantom of the Opera, Les Miserables, South Pacific, Cosi fan Tutte, Porgy a Bess a Carmen. Mae’r rhaglen hefyd yn frith o eitemau cerddorfaol ar thema opera, gan gynnwys gweithiau gan Wagner, Glinka, Tchaikovsky, Bizet a Richard Rodgers, ymhlith eraill.

Digwyddiad awyr agored yw hwn a bydd yn cael ei gynnal yng nghanol yr Ardd ar sgwâr y Mileniwm. Darperir byrddau a chadeiriau ond rydym yn croesawu ymwelwyr i ddod â’u cadeiriau neu rygiau picnic eu hunain. Os bydd glaw trwm bydd y digwyddiad hwn yn cael ei symud i’r Tŷ Gwydr Mawr.

Bydd Bocs Blasu y cynnwys cynnyrch lleol ar gael i’w archebu ymlaen llaw wrth archebu tocynnau. Bydd lluniaeth hefyd ar gael i’w brynu ar y noson o Gaffi Oriel.Mae tocynnau Cyngerdd Canol Haf yn £16 i oedolion a £10 i rai dan 16 oed.

Mae Gostyngiad o 10% ar gael i Aelodau. Atgoffir aelodau i ddod â’u cardiau aelodaeth i ddilysu tocynnau am bris gostyngol.

Mae’r gatiau’n agor am 6.30yp.