Cwrs Tocio Coed Ffrwythau yng Nghanolfan Crefftau’r Coedwig, Sir Ddinbych

Mer 22 Mai 2024 5:07yb - 5:07yb Am ddim gyda mynediad

Cwrs Tocio Coed Ffrwythau

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys arddangosiad gan diwtor profiadol ar sut i docio rhai o’r coed ffrwythau ym Mherllan Dreftadaeth y Ganolfan Crefftau’r Goedwig.  Bydd y toriadau gorau yn cael eu cadw i’w defnyddio mewn cwrs impio yn hwyrach yn y prynhawn.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-12.30yp.  £25 £20 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.   Rhan o gwrs 2-rhan, gyda Chwrs Impio Coed Ffrwythau ar gael yn hwyrach yn y diwrnod.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk.  Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig, Sir Ddinbych, LL16 4DT.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.