Cwrs Impio Coed Ffrwythau yng Nghwrt Insole, Llandaf

Mer 22 Mai 2024 6:30yb - 6:30yb Am ddim gyda mynediad

Cwrs Impio Coed Ffrwythau

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i impio coed afal ar wreiddgyffion. Bydd y cwrs yn dechrau gyda sesiwn theori ar gefndir impio a’r gwahanol doriadau a ddefnyddiwyd, casglu pren impyn a sut i ddewis y gwreiddgyff mwyaf addas cyn symud ymlaen i sesiwn ymarferol.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole). Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, SA32 8HN. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.