Cwrs Impio Coed Ffrwythau yng Nghanolfan Crefftau’r Coedwig, Sir Ddinbych

Sul 19 Mai 2024 9:39yh - 9:39yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Impio Coed Ffrwythau

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys arddangosiad gan diwtor profiadol ar y technegau ar gyfer impio toriadau o rai o’r coed ffrwythau ym Mherllan Dreftadaeth y Ganolfan Crefftau’r Goedwig. Dysgwch y defnydd o wahanol gwreiddgyffion i reoli maint a chymeriad y coed newydd yn y pen draw. Bydd pob cyfranogwr yn gallu mynd â 2-3 coeden newydd o’r Berllan Dreftadaeth adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 1.30-3.30yp. £25 £20 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.  Rhan o gwrs 2-rhan, gyda Chwrs Tocio Coed Ffrwythau ar gael yn gynharach yn y diwrnod.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk.  Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghanolfan Crefftau’r Goedwig, Sir Ddinbych, LL16 4DT.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.