Cwrs Garddio Therapiwtig

Iau 30 Mai 2024 1:11yh - 1:11yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Garddio Therapiwtig

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar y camau sylfaenol ar sut i greu man therapiwtig yn eich gardd, gyda llawer o syniadau ar brosiectau i gynorthwyo â’r ymgysylltiad ac ymlacio ynddo. Bydd cyngor ar weithio mewn grwpiau i wneud y defnydd gorau o’r ardal sydd ar gael.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-12.30yp. £45 (£40 i Gonsesiynau ac Aelodau’r Ardd Fotaneg).  I archebu, ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda, i hawlio’r pris rhatach, e-bostiwch gtfadmin@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Mesurau COVID-19

Cyflwynir y cwrs hwn yn gyfan gwbl yn yr awyr agored.  Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol a hylendid ar waith. Mae croeso i chi wisgo’ch mwgwd wyneb a’ch menig eich hun – ni ddarperir y rhain.  Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol, ni allwn gynnig lluniaeth felly dewch â’ch rhai eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio cyfleusterau arlwyo’r Ardd Fotaneg.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol.  Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.