Cwrs Gardd Lysiau: Cyflwyno’r Hanfodion (Cwrs Cymraeg)

Iau 30 Mai 2024 1:18yh - 1:18yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Gardd Lysiau: Cyflwyno’r Hanfodion

Cwrs cyflwyno i ddechreuwyr garddio pur yw hwn, gyda’r nod o’u hannog i ystyried beth sydd yn bosib yn eu meysydd agored.  Cewch gyflwyniad i dermau garddio safonol, hanes garddio yng Nghymru yn ogystal â’r cyfle i drafod technegau garddio amrywiol fel ‘paramaethu’, ‘poliddiwylliant’, cynllunio’r tymor a pha fathau o lysiau i dyfu a chynnal yn yr ardd.

Cost

£20 sy’n cynnwys mynediad i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Sesiynau

Gardd Lysiau: Cyflwyno’r Hanfodion (Cwrs Cymraeg) – 10.30yb-12.30yp

The Veg Patch: Introducing the Essentials (Cwrs Saesneg) – 1.30pm-3.30yp

Ynglŷn â hyfforddwr eich cwrs

Mae Adam Jones o Adam yn yr Ardd yn arddwr Cymreig o Ddyffryn Aman yn Sir Gaerfyrddin, sydd gyda dros 15 mlynedd o brofiad garddio.

Dechreuodd Adam ei gyfrif Instagram @adamynyrardd ym mis Awst 2018, gyda’r bwriad o rannu ei bywyd yn yr ardd a’i daith gyda’i gwraig i fyw bywyd hunan-gynhaliol.  Mae’r cyfrif yn un boblogaidd gyda chynulleidfa o dros 20,000 o bobl, ac yn cynnwys lluniau o’r ardd, cyngor garddio, hynt a helynt eu hieir, hwyaid a cwêls yn ogystal â rhannu pleserau byw bywyd syml oddi ar y tir.

Diogelwch COVID-19

Mae gennym ddyletswydd gofal i sicrhau eich diogelwch yn ystod y cwrs hwn, gyda rhagofalon cadw pellter cymdeithasol a hylendid mewn lle. Mae croeso i chi wisgo’ch mwgwd wyneb a’ch menig eich hun – ni fydd y rhain yn cael eu darparu. Oherwydd y cyfyngiadau presennol, ni allwn gynnig lluniaeth, felly dewch â bwyd a diod eich hun os gwelwch yn dda, fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio caffis yr Ardd Fotaneg.

Tyfu’r Dyfodol

Cyflwynir y cwrs hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.