Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Iau 30 Mai 2024 1:00yh - 1:00yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn

Ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am gyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei breswylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y gwenyn diog a’r frenhines.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-2yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg.  I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.