Cwrs Cosmetigau Gegin

Mer 06 Rhag 2023 10yb - 2yh ARCHEBWCH YMA

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud colur syml gartref? Os felly, beth am ymuno â’n gwenynwr Martin, ar gyfer un o’i gyrsiau cosmetig cegin.

Byddwch yn dysgu sut i wneud sebon effeithiol ond syml iawn gan ddefnyddio eitemau y gallwch eu canfod fel arfer yn eich cegin neu sydd ar gael yn o archfarchnadoedd. Byddwch hefyd yn cynhyrchu eich balm gwefusau eich hun a hufen croen i fynd adref, yn ogystal â sampl o’r sebon. Mae’r sesiwn hanner diwrnod hon yn eich cyflwyno i fyd rhyfeddol colur naturiol ac yn defnyddio deunyddiau, fel mêl a chwyr gwenyn, sy’n dod o’n gwenyn ein hunain.

Bydd hwn yn gwrs hanner diwrnod rhwng 10yb a 2yp a bydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Wyddoniaeth yr Ardd Fotaneg.

Mae’r cwrs yn £40 sy’n llosgi holl ddeunyddiau’r cwrs a mynediad i’r Ardd Fotaneg, mae croeso i chi archwilio ar ôl y sesiwn!

Mae’r cwrs hwn ar gael i’w archebu bob dydd Mercher ym mis Tachwedd (1af hyd at 29ain) a Rhagfyr 6ed, 13eg, 17eg ac Ionawr 14eg.

Mae lleoedd yn gyfyngedig ac mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Martin.Davies@gardenofwales.org.uk

Upcoming Dates

 1. Mer 06 Rhag 2023
  10yb - 2yh
 2. Mer 13 Rhag 2023
  10yb - 2yh
 3. Sul 17 Rhag 2023
  10yb - 2yh
 4. Sul 14 Ion 2024
  10yb - 2yh