Cwrs Coed Ffrwythau: Ffurfiau Hyfforddedig

Llun 20 Mai 2024 4:31yb - 4:31yb Am ddim gyda mynediad

Cwrs Coed Ffrwythau: Ffurfiau Hyfforddedig

Bydd y sesiwn gymysg theori ac ymarferol hon yn canolbwyntio ar docio coed ffrwythau yn y gaeaf i greu ffurfiau hyfforddedig gan gynnwys rhwyllwaith, coed uncyff, gwyntyllog a mwy. Bydd y cwrs yn cynnwys taith gerdded o amgylch y Berllan Frodorol Gymreig i edrych ar y coed rhwyllwaith sy’n cael eu tocio a’u tyfu yna.

Yna, bydd y sesiwn yn symud i’r Ardd Fewnol i edrych ar y tocio a’r cynnal a chadw hirdymor o ffurfiau hyfforddedig. Caiff y manteision a chyfyngiadau o brynu coed sydd wedi’u hyfforddi ymlaen llaw eu trafod, yn ogystal â hyfforddi o impyn cawio.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2yp. £30 (£27 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) sy’n cynnwys mynediad i’r Ardd Fotaneg. I archebu, ffoniwch 01558 667150 neu ewch i’n tudalen Eventbrite os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar bob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i gtfadmin@gardenofwales.org.uk. Wedi’i chynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.