Cwrs Cadw Gwenyn Ymarferol Pum Wythnos

Iau 30 Mai 2024 2:33yh - 2:33yh Am ddim gyda mynediad

Rydym yn falch o gyhoeddi fod gennym ddau gwrs cadw gwenyn ymarferol, bum wythnos.

Mae’r ail gwrs yn dechrau dydd Mawrth, Mai 16 ac yn rhedeg 10yb-3.30yp bob dydd Mawrth am bum wythnos, yn gorffen ar 13 Mehefin.

Bydd y cwrs yn ymdrin â phob agwedd o gadw gwenyn ac mae’n ymarferol iawn. Darperir theori sylfaenol sy’n ymwneud â chadw gwenyn, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall y bydd angen i chi ddechrau’r hobi hynod ddiddorol a gwerth chweil hwn.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd ymgeiswyr yn gallu archwilio nythfa o wenyn yn gorfforol, gan nodi’r gwahanol fathau o wenyn, deall beth sy’n cael ei weld yn ystod yr arolygiadau a gwybod pa gamau, os o gwbl, sydd angen eu cymryd i gynnal trefedigaeth iach.

Bydd sesiynau theori yn cael eu cynnal yn un o’r ystafelloedd addysgu yn yr Ardd a bydd sesiynau ymarferol yn un o’n dau safle gwenynfa yn ystâd yr Ardd Fotaneg. Bydd siwtiau gwenyn a menig yn cael eu darparu ac argymhellir bod esgidiau cadarn yn cael eu gwisgo.

Mae’r cwrs yn cael ei redeg gan y gwenynwr Gardd Fotaneg, Martin Davies, sydd wedi bod yn cadw gwenyn dros 10 mlynedd ac yn edrych ar ôl tua 20+ o dai gwenyn yma yn yr Ardd yn ogystal â 20 o dai gwenyn ei hun.

Mae Martin wedi ennill gwobrau cadw gwenyn yn y Sioe Frenhinol a’r Sioe Fêl Cenedlaethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n frwdfrydig dros drosglwyddo ei wybodaeth i eraill.

Cost y cwrs yw £175 y person.

Mae’n hanfodol archebu lle ar gyfer y cwrs hwn.