Cwrs Byr Am Ddim* Ein Glöynnod Byw a Gwyfod Brodorol

Sul 19 Mai 2024 9:22yh - 9:22yh Am ddim gyda mynediad

Cwrs Byr Am Ddim* Ein Glöynnod Byw a Gwyfod Brodorol

Ymunwch â’r Dr Deborah Sazer i ddysgu sut i ddod o hyd i, deall a nodi’r peillwyr hanfodol hyn yn ein gerddi a’r cefn gwlad ehangach.

Mae’r cwrs byr hwn am ddim* yn agored i unigolion a theuluoedd. Cyrsiau am 11yb, 12.30yp a 2yp ac yn para 45 munud.  Rhaid archebu ymlaen llaw, i archebu, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu gan brosiect Tyfu’r Dyfodol yr Ardd.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

*Nodwch nid yw’r cwrs hwn yn cynnwys mynediad i’r Ardd. Am fwy o wybodaeth ar brisiau mynediad, gwelwch yma os gwelwch yn dda.