Côr Orpheus Merched Abertyleri – 12yp a 2yp

Llun 20 Mai 2024 4:00yb - 4:00yb Am ddim gyda mynediad

Wedi’i ffurfio yn 1911, mae Côr Orpheus Merched Abertyleri yn cyflwyno adran amrywiol o’r gymuned: myfyrwyr, gwneuthurwyr cartref, menywod sy’n gweithio a phobl wedi ymddeol. Maen nhw’n mwynhau gwneud ffrindiau a gwneud cerddoriaeth gyda’i gilydd.

Dros y blynyddoedd, mae’r côr wedi cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cymunedol, eisteddfodau, gwyliau a chyngherddau. Maen nhw’n hunan-ariannu ac yn falch o’r gefnogaeth maen nhw’n ei roi i ddigwyddiadau elusennol.

Mae gan y côr repertoire eang sy’n cynnwys eitemau crefyddol, emynau cysegredig, caneuon o sioeau cerddorol, eitemau tymhorol, cerddoriaeth bop, cerddoriaeth werin a chaneuon Cymraeg.

Y cyfarwyddwr cerddorol yw Steve Bard a’u cyfeilydd yw Penny Hughes.

Bydd perfformiadau yn cael eu cynnal yn y Tŷ Gwydr Mawr am 12:00yp a 2yp. Mae pob perfformiad yn para am 30 munud.