Bywydau dirgel gwenyn gardd

Sul 19 Mai 2024 9:55yh - 9:55yh Am ddim gyda mynediad

Dewch i ymuno â’r bencampwraig a’r awdur arobryn Jean Vernon ar saffari gwenyn arbennig yng ngweirgloddiau blodau gwylltion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Ddydd Sul 19 Mehefin a dydd Llun 20 Mehefin bydd Jean, y ‘Wenynen Fawr’, yn arwain teithiau, yn rhoi sgyrsiau am ei llyfr newydd ac yn rhannu ei bwrdd natur gyda ni. Bydd hefyd yn tafoli mewn gêm o Bingo Gwenyn – i weld sawl math o wenyn cyffredin allwch chi eu gweld!

Byddwch hefyd yn cael cwrdd ag amrywiaeth helaeth o wenyn a chlywed am y planhigion a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol iddyn nhw.

Bydd Jean, sy’n ysgrifennu i’r Daily Telegraph ac yn awdur ‘The Secret Lives of Bees’, yn rhannu gyda ni swyn y creaduriaid arbennig hyn ac yn eich cyflwyno i fyd hollol newydd – byd sydd i’w weld yn eich gardd gefn chi.

Bydd pethau’n dechrau am 12 canol dydd ar y ddau ddiwrnod.

Does dim angen trefnu ymlaen llaw, mae’r digwyddiad hwn am ddim gyda mynediad i’r Ardd.