Bore Coffi Aelodau · Golygfa’r Curadur

Iau 30 Mai 2024 1:50yh - 1:50yh Am ddim gyda mynediad

Sgwrs fydd yn rhoi arolwg o ardd fotaneg fodern a’r prosiectau sydd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar hyn o bryd.


Te, coffi a phice ar y maen wrth gyrraedd · 11:00yb
Mae pob sgwrs yn Theatr Botanica · 11:30yb
Aelodau £3.50, ddim yn aelod £5.50 · Mae archebu lle yn hanfodol
Mae mynediad i’r ardd yn berthnasol i’r rhai nad ydynt yn aelodau.

Gallwch anfon e-bost at jane.down@gardenofwales.org.uk i archebu lle.