Bore Coffi Aelodau · Ecoleg Fforensig

Sul 19 Mai 2024 10:21yh - 10:21yh Am ddim gyda mynediad

Ecoleg Fforensig: Ei chyfraniad at ymchwiliad troseddol

Athro Patricia Wiltshire.

Tra’n gweithio ym maes archaeoleg yn UCL, sylweddolodd Patricia ei ddim yn bell o ddefnyddio botaneg a phalynoleg ar gyfer ail-greu senarios amgylcheddol hynafol i rai fforensig modern ac ers hynny mae wedi gwneud gwaith ymchwilio fforensig ar gyfer pob heddlu yn y Deyrnas Unedig ac ar gyfer rhai heddluoedd rhyngwlado lluoedd hefyd. Mae Patricia hefyd yn ddarlithydd, awdur a darlledwr.

Dyma un sgwrs na ddylid ei cholli!


Te, coffi a phice ar y maen wrth gyrraedd · 11:00yb
Mae pob sgwrs yn Theatr Botanica · 11:30yb
Aelodau £3.50, ddim yn aelod £5.50
Mae mynediad i’r ardd yn berthnasol i’r rhai nad ydynt yn aelodau.

Gallwch anfon e-bost at jane.down@gardenofwales.org.uk i archebu lle.