Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin

Mer 22 Mai 2024 5:50yb - 5:50yb Am ddim gyda mynediad

Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin

Gyda repertoire amrywiol o ganeuon clasurol i ffilm a Mozart i Pharell Williams, mae’r band chwyth hwn yn unigryw ac mae’n werth gwrando arnynt. Byddant yn chwarae yn y Tŷ Gwydr Mawr o 1yp hyd at 3yp.

Daw’r syniad o ffurfio’r band, a ffurfiwyd ym 1996, o gynghorydd tref leol Peter Hughes Griffiths, sydd bellach yn llywydd y band. Ei gweledigaeth oedd cael band yn cynnwys aelodau hen ac ifainc, er mwyn gwella hunaniaeth gerddorol a diwylliannol y dref a hefyd cefnogi digwyddiadau dinesig ac elusennol.

Dan arweiniant y cyfarwyddwr cerddorol presennol, Chris Potter, mae gan y band tua 50 o aelodau sy’n amrywio o ran oedran o’r arddegau cynnar i’r wythdegau cynnar, gyda llawer ohonynt wedi bod yn aelodau o’r band ers sawl blwyddyn.