Awn i’r afael â’r planhigion ymledol

Sul 19 Mai 2024 9:59yh - 9:59yh Am ddim gyda mynediad

Cewch wybod drwy ymuno â ni i lansio’r ymgyrch genedlaethol ‘Ymledwyr Ecosystem Invaders’ ddydd Sul 22 Mai yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd sgwrs yn Theatr Botanica am 11y bore, pan allwch ddysgu am fygythiad rhywogaethau ymledol a sut gall garddwyr eu hatal rhag lledu.

Tomos Jones, o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru fydd yn rhoi’r sgwrs, dan y teitl ‘The Day of the Triffids is here! How can gardeners protect nature?’.

Meddai Tomos: “Mae rhywogaethau ymledol yn cael eu hystyried yn un o’r pum bygythiad i natur ar draws y byd. Erbyn hyn mae yna 81,000 o blanhigion gwahanol y gellir eu prynu ym Mhrydain. Mae rhai  wedi dianc i’n gerddi, a rhai o’r rheiny wedi ymledu yn y gwyllt.”

Meddai hefyd: Maen nhw’n gallu lledu’n gyflym a thagu a threchu ecosystemau cyfan, gan beryglu bioamrywiaeth frodorol. Felly, dewch i gael gwybod sut gallwch chi helpu atal y bygythiad hwn.”

Rhai enghreifftiau o rywogaethau ymledol a gafodd eu plannu’n wreiddiol yn ein gerddi yw ffromlys himalaya (Impatiens glandulifera), cotoneaster y mur (Cotoneaster horizontalis) a phidyn y gog Americanaidd (Lysichiton americanus). A’r canclwm Japan bondigrybwyll hefyd (Reynoutria japonica)!

Mae’r sgwrs yn rhad am ddim gyda mynediad i’r Ardd Fotaneg. Dim angen trefnu ymlaen llaw. 

I ddarganfod mwy am y prosiect, ewch i https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/waren