Atgofion am Middleton

Iau 30 Mai 2024 2:59yh - 2:59yh Am ddim gyda mynediad

I ddathlu Mis Cenedlaethol Hanes Lleol a Chymunedol, bydd y Prosiect Adfer Parcdir Godidog, mewn cydweithrediad â Chasgliad y Werin Cymru, yn trefnu Atgofion am Middleton bob dydd Mercher yn ystod mis Mai!

  • A oedd eich tad-cu neu’ch mam-gu yn gweithio neu’n byw ar yr ystâd?
  • Ydych wedi bod yn gwirfoddoli?
  • Oes gennych chi unrhyw hen ffotograffau o’r ystâd?

Os oes gennych unrhyw storïau neu hanesion teuluol am yr ystâd, dewch i’w rhannu gyda ni!

Bydd pob un sy’n cyflwyno atgof yn cael taleb disgownt ar gyfer bwyty’r Ardd.

12 Mehefin fydd diwrnod agor yr Arddangosfa ‘Atgofion am Middleton’ a bydd pawb sy’n cyflwyno atgofion yn cael eu gwahodd i’r agoriad.