Arddangosfa Hau Hadau Lles

Llun 20 Mai - Mer 05 Meh 2024 10yb - 6yh Am Ddim - Gyda Mynediad

Arddangosfa i ddathlu 10 mlynedd ers Stitching Botanical.

Mae Pwytho Botanegol yn grŵp tecstilau creadigol unigolyddol, sy’n cael ei gynnal gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac sy’n pwytho iddi.

Dros y 10 mlynedd diwethaf mae’r Grŵp Pwytho Botanegol wedi cynhyrchu casgliad helaeth o waith sy’n cefnogi cenhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r arddangosfa hon yn gyfle unigryw i weld y darnau tecstil ar raddfa fawr wedi’u gosod yn erbyn cefndir hardd yr Ardd Fotaneg. Bydd arddangosfeydd bach mewn gwahanol leoliadau o amgylch yr Ardd.

Dilynwch y ddolen i gael mwy o wybodaeth am leoliadau ar gyfer yr arddangosfeydd.

Bydd Llwybr Bwgan Brain hwyliog i aelodau iau o’r teulu ei ddilyn. Casglwch fap o’r holl leoliadau arddangos wrth gyrraedd a bydd Llwybr Bwgan Brain hefyd ar gael.

Mae mynediad arferol i’r Ardd yn berthnasol.