Arddangosfa: Caru Natur Cymru: anelu at gynyddu lles pobl, bioamrywiaeth a’r amgylchedd ledled Cymru

Mer 22 Mai 2024 5:48yb - 5:48yb Am ddim gyda mynediad

Glaswelltiroedd am Oes, a Phlanhygion ar gyfer Pobl. Nod yr arddangosfa yw arddangos peth o’r gwaith gwych y mae tîm Bioffilig Cymru a’i wirfoddolwyr wedi’i gyflawni ar draws y tri phrosiect dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae Caru Natur Cymru yn brosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodreath Cymru dan y Cynllun Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles (ENRaW). Mae hon yn bartnerieath rhwng Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru a Phrifysgol Abertawe. Bydd y prosiect yn gwella lles pobl, bioamrywiaeth a’r amgylchedd ledled Cymru, gan ddefnyddio tri phecyn gwaith cydgysylltiedig: Mannau Ysbrydoledig,