Amseroedd Agor a Phrisiau Mynediad

Mae tocynnau mynediad yn ddilys am y 7 diwrnod canlynol ar ôl eich ymweliad, ac maent yn caniatâu mynediad am ddim ac anghyfyngedig am y cyfnod hwn.

Rydym ar agor bob dydd o’r flwyddyn heblaw am Noswyl Nadolig a Dydd Nadolig. Mae’r mynediad olaf awr cyn i’r Ardd gau. Gweler ein telerau ac amodau os gwelwch yn dda.

Nid yw archebu ymlaen llawn yn hanfodol, gellir prynu tocynnau ar y diwrnod yn Y Porthdy.

Os hoffech chi archebu ymlaen llaw, dilynwch y ddolen isod –