Ffotograffiaeth Michelle Huggleston

Mae Michelle yn ffotograffydd portreadau a phriodasau creadigol.  Mae’n arbenigo yn ffotograffiaeth sy’n hwyl, wedi ymlacio ac ychydig yn fympwyol.
Yn wreiddiol o Abertawe, mae nawr wedi seilio ym Mhenarth, De Cymru.
Gall Michelle gael ei chysylltu trwy ddilyn y ddolen yma neu e-bostiwch michelle.huggleston@gmail.com
Mae’r lluniau sydd wedi nodweddu yn cynnwys:
Ffrog gan –
Gwallt gan –
Blodau gan –