Cyflenwyr Priodasau

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Michelle Huggleston

 

Siopau Ffrogiau

Chapel Bridal, Idole

Wedi ei leoli mewn hen Gapel y Bedyddwyr, mae Chapel Bridal yn siop bwtîc unigryw gyda dewis mawr o ddylunwyr i ddewis ohonynt gan gynnwys y dylunydd Cymreig, Catherin Parry.  Mae gennym hefyd amrywiaeth o ffrogiau sy’n barod i’w wisgo sydd ar gael i’w cymryd ar y diwrnod hwnnw.

Rydym ar agor ar gyfer apwyntiadau preifat un-i-un 7 diwrnod yr wythnos: Dydd Llun-Dydd Iau 10yb-6yh a Dydd Gwener-Dydd Sul 10yb-4yp.  Trwy apwyntiad yn unig.  Fodd bynnag, gallwn weithiau wneud apwyntiadau ar fyr rybudd.  Ffoniwch ni a wnawn geisio darparu ar eich cyfer (Ffoniwch cyn teithio i osgoi cael eich siomi.)

01267 243961

info@chapelbridal.co.uk

www.chapelbridal.co.uk

 

Siopau Blodau

Floral Décor by Sienna

Wedi’i leoli ar Stryd y Brenin yng Nghaerfyrddin, mae Floral Décor gan Sienna yn siop flodau crefft gyda’r bwriad o ysbrydoli a chynnig amrywiaeth eang o anrhegion ac addurniadau blodau yn ardal leol Sir Gaerfyrddin.

 

P’un a yw’n tusw o flodau wedi’i glymu gan law, blodau mewn cydymdeimlad, blodau corfforaethol ar gyfer eich busnes neu flodau priodas ar gyfer eich diwrnod arbennig, mae gennym amrywiaeth eang o blanhigion dan do ac awyr agored, fasys a blychau blodau i wella eich gardd neu’ch cartref hefyd.  Rydym yn cynnig blodau ffres pwrpasol wedi’u trefnu’n arbennig i’ch archeb ac rydym hefyd yn cynnig darpariaeth leol yr un diwrnod yn yr ardal leol o gwmpas Caerfyrddin.

 

Gwybodaeth Priodasau:  Mae blodau ac addurniadau’n rhan bwysig o unrhyw briodas ond mae llawer ohonynt yn cael eu hanwybyddu’n aml.  Yn Floral Décor gan Sienna, rydym yn sicrhau ein bod yn helpu a’n arwain ein cleientiaid i sicrhau’r gorau bosib o fewn eu cyllidebau a gwneud eich diwrnod priodas yn unigryw ac yn fythgofiadwy.  P’un a ydych chi’n cynllunio priodas ysblennydd neu briodas fach, gallwn ni helpu i sicrhau bod eich diwrnod priodas yn achlysur i’w gofio.  Byddwn yn eich arwain wrth ddewis yr holl flodau ac addurniadau ar gyfer eich priodas o’r twll botwm symlaf i drawsnewid yr eglwys, lleoliad priodas a derbynfa i gyd-fynd a’ch steil a’ch dymuniadau unigol.  P’un a yw eich thema briodas yn ‘vintage’, traddodiadol, clasurol neu’n fodern, yn fawr neu’n fach, danfonwch e-bost ato Sienna am syniadau a phrisiau.