Blogiau'r Ardd

Cyfleoedd Gwirfoddoli – Middleton: Adennill Paradwys

gan

Cyfleoedd Gwirfoddoli Cychwynnol yn 2017

Mae’r prosiect adfer y parcdir yn recriwtio gwirfoddolwyr i helpu gyda’r prosiect dros y misoedd nesaf. Yn benodol, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr yn yr ardaloedd canlynol

 

Help a chefnogaeth ar gyfer tîm craidd y prosiect

  • Cymorth i gydlynu gwirfoddolwyr
  • Cymorth cyffredinol y swyddfa – ffeilio, mewnbynnu gwybodaeth, ayyb.

 

Addysg, pobl ifanc a chymorth gyda gweithgareddau i’r teulu

  • Cefnogi’n gwaith gydag ysgolion a phobl ifanc yn rheolaidd (Yn bresennol, rydym yn chwilio am gymorth ar ddau ddyddiad ym mis Mai, y 3ydd a’r 17eg)

 

Clwb Archeolegwyr Ifainc

  • Arweinwyr cynorthwyol y clwb am sesiynau bore 2 awr o hyd ar y Dydd Sadwrn cyntaf o bob mis.

 

Cofnodi blodau gwyllt a monitro cynefinoedd

  • Bydd y sesiwn cyntaf yn rhedeg o Fai 15fed i’r 26ain
  • Bydd yr ail sesiwn yn rhedeg o Awst 14eg i’r 25ain
  • Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol – caiff hyfforddiant ei ddarparu.

 

Teithiau Tywys

  • Bydd yna deithiau tywys rheolaidd yn dechrau o’r Pasg. Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i roi teithiau tywys 2 awr o hyd ar y Prosiect Adfer y Parcdir Godidog ar brynhawn Dydd Gwener a Thaith Hanes yr Ardd 1 awr o hyd ar brynhawn Dydd Mercher.
  • Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol – caiff hyfforddiant ei ddarparu.

Os hoffech gofrestru neu gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Louise Austin – Swyddog Treftadaeth os gwelwch yn dda, drwy e-bostio louise.austin@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667178.