Calendr y Rhandir Cynaliadwy: Y Mis Yma Ar Y Plot

  • Iau 7 Chwefror 2019
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Calendr y Rhandir Cynaliadwy: Y Mis Yma Ar Y Plot

Canolbwyntiwch ar hau hadau dan orchudd, labelu a chadw cofnod. Dysgwch sut i brofi am hyfywdra hadau a gosodwch flychau ar gyfer darnau papur.

Paratowch hambyrddau a phlygiau ar gyfer hau a dewiswch hadau. Dilynwch y datblygiad yn y pamau, aseswch y gallu i weithio’n ymarferol a ‘u gorchuddio.

Mae’n bryd troi’r haen compost, awyru’r pentwr a gwirio lefelau lleithder.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.