Cwrs Calendr Rhandir Cynaliadwy

  • Iau 7 Mawrth 2019
  • 10am - 2pm
Sut i archebu

Calendr Rhandir Cynaliadwy: Y Mis Yma Ar Y Plot

Canolbwyntiwch ar hau a thyfu ar y tir agored.

Helpwch i farcio llinellau a gosod cnydau, tiwbiau, setiau a stolion riwbob. Cloch ar gyfer hadau gwydn.

Dewiswch gnydau tyner ar gyfer eu hau mewn potiau, tomatos, tsili, pupur a mwy. Mae materion compostio yn edrych ar y bwydydd am ddim.

Dysgwch sut mae adeiladu pibell porthiant hylif o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.