Taith Het Galed

  • Sadwrn 19 Hydref 2019
  • 11am - 1pm
Sut i archebu

Dewch i ymuno ag aelod o dîm y Prosiect ar daith het galed o waith adfer y llyn.

Byddwch hefyd yn darganfod mwy am hanes parcdir hanesyddol gwych Syr William Paxton a chael diweddariad ar gynnydd ein Prosiect Adfer Parcdir Godidog. A hefyd byddwch yn gweld y newidiadau anhygoel sydd eisoes wedi digwydd!

Mae’r daith yn dau awr o hyd ac yn cychwyn am 11:00yb o fynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr. Dewch a phar o esgidiau cerdded cadarn gyda chi.

Nifer cyfyngedig yn unig, felly cysylltwch gydag Manon i archebu eich lle manon.williams@gardenofwales.org.uk neu ffon 01558 667178